موفقیت

Xianglu پتروشیمی (از ZHANGZHOU) شرکت مهندسی و آموزشی ویبولیتین

وکسی شرکت تامین آب شهرستان بهار جنوبی مهندسی منابع آب

سمت چپ ایستگاه برق بانک از سه Gorges پروژه از رودخانه یانگ تسه

جنوبی به طرح انتقال آب شمالی در بخش Tongzhou پکن

جنوبی به طرح انتقال آب شمالی در بخش Jiaozuo هنان

SHAOXING آثار درمان فاضلاب

مرکز مالی جهانی شانگهای

شانگهای فرودگاه بینالمللی پودونگ

پروژه آب خام در شانگهای

پروژه شرقی شنژن انحراف آب

مهندسی دژو Shihua شیمیایی


WhatsApp Online Chat !